Lidgelden

 • Tot 18 jaar : Gratis
 • Vanaf 18 jaar : 5,00 euro
 • Leerkrachten die houder zijn van een lerarenkaart : Gratis
 • Leden die hun vaste woonplaats in het buitenland hebben betalen een waarborgsom van 25,00 €.

 

Lidkaart verloren

2,50 euro voor een nieuwe lidkaart

 

Leengelden

 • Alle materialen kunnen gratis ontleend worden.

 

Telaatgelden

 • Boeken : 0,50 euro per boek perweek
 • Stripverhalen : 0,50 euro per stripverhaal / per week
 • Tijdschriften : 0,50 euro per tijdschrift / per week
 • cd's : 0,50 euro per cd per week
 • Audio Taalcursus: 1,00 euro per audio taalcursus per week
 • DVD informatief : 2,00 euro per DVD per week
 • DVD ontspanning : 2,00 euro per DVD per week

De nalatige lener ontvangt na 9 weken te laat een factuur waarop vermeld staat, het bedrag van de telaatgelden en kostprijs van de ontleende materialen.

Indien de lener enkel het telaatgeld betaalt en de materialen terzelfdertijd terug bezorgt, ontvang hij een creditnota voor de kostprijs van de materialen.

De nalatige lener die in gebreke blijft valt onder de procedure invordering fiscale en niet-fiscale ontvangsten.

 

Verlies of beschadiging van een materiaal

Bij verlies of volledige beschadiging van een werk betaalt de lener de aankoopprijs.

Bij gedeeltelijke beschadiging van een materiaal betaalt de lener het bedrag van de schadevergoeding, bepaald door de bibliothecaris.

Andere materialen:

 • Cd-doosje : 1,30 euro
 • DVD-doosje : 2,50 euro
 • RFID-chip : 0,50 euro
 • RFID-booster : 1,00 euro
 • Boekstartetui: 2,00 euro

 

Reservaties

Werken die zijn uitgeleend kunnen worden gereserveerd tegen 0,60 € per werk.

 

Interbibliothecair Leenverkeer (IBL)

De vergoeding voor de verwittiging dat een interbibliothecaire aanvraag ter beschikking ligt bedraagt 1,00 €.

 

Kopies en prints

 • Een print: 0,10 euro
 • Een kopie: 0,10 euro

 

Bib aan huis en Bibpunten

Gratis