Tariefreglement openbare bibliotheek Tielt

Goedgekeurd in de gemeenteraad op 07-07-2022

 

Artikel 1

Volwassenen betalen 5,00 €  lidgeld per twaalf maanden.

Bibliotheekvrijwilligers en leerkrachten die houder zijn van een lerarenkaart  zijn vrijgesteld van lidgeld.

 

Artikel 2

De lener betaalt 2,50 € voor de vervanging van een verloren of beschadigde bibliotheekpas.

 

Artikel 3

Tarief telaatgeld bedraagt  0,10 € per ontleend materiaal per openingsdag.

 

Artikel 4

De nalatige lener ontvangt na 9 weken te laat een factuur waarop vermeld staat het bedrag van de telaatgelden en kostprijs van de ontleende materialen.

Indien de lener enkel het telaatgeld betaalt en de materialen terzelfdertijd terug bezorgt, ontvang hij een creditnota voor de kostprijs van de materialen.

 

Artikel 5

De nalatige lener die in gebreke blijft valt onder de procedure invordering fiscale en niet-fiscale ontvangsten.

 

Artikel 6

Bij verlies of volledige beschadiging van een werk betaalt de lener de aankoopprijs.

 

Artikel 7

Bij gedeeltelijke beschadiging van een materiaal betaalt de lener het bedrag van de schadevergoeding, bepaald door de bibliothecaris.

 

Artikel 8

Werken die zijn uitgeleend kunnen worden gereserveerd tegen 0,50 € per werk.

 

Artikel 9

De vergoeding voor de verwittiging dat een interbibliothecaire aanvraag (IBL) ter beschikking ligt bedraagt 3,00 €.

 

Artikel 10

De vergoeding voor een beschadigd cd-doosje bedraagt  1,30 €.

 

Artikel 11

De vergoeding voor een beschadigd dvd-doosje bedraagt  2,50 €.

 

Artikel 12

De vergoeding voor een beschadigde RFID-chip bedraagt 0,50 €.

 

Artikel 13

De vergoeding voor een beschadigde RFID-booster bedraagt 1,00 €.

 

Artikel 14

Een print kost  0,10  €.

 

Artikel 15

Een fotokopie kost 0,10 €.

 

Artikel 16

De dienstverlening “Bib aan huis” en “Bibpunt” is gratis.