Moeite met lezen?

Veel kinderen en jongeren kampen met één of meerdere leesproblemen (bv. dyslexie). Om hun leesniveau- en plezier te garanderen heeft de bib haar jeugdcollectie zoveel mogelijk aangepast aan de noden en wensen van deze jonge lezers. Zo zijn er bijzondere materialen:

  • Daisy-boeken: luisterboeken waardoor een verhaal beluisterd kan worden, eventueel gecombineerd met een papieren exemplaar om het lezen verder te oefenen.
  • Dyslexie-uitgaven van bepaalde boeken: boeken met aangepast lettertype, bladspiegel e.d. om tegemoet te komen aan de specifieke noden van dyslectici.
  • Een Makkelijk Lezen Plek: een apart stukje van de jeugdcollectie vol boeken bedoeld voor iedereen die niet makkelijk óf  niet graag leest.
  • Groteletterboeken voor kinderen: dit zijn speciale uitgaven van boeken, bedoeld voor kinderen met slechte ogen. Het enige verschil met een 'gewoon' boek is de lettergrootte/bladspiegel. Dit deel van de collectie bestaat elk jaar uit de boeken die groep 3 (8-10 jaar) en groep 4 (10-12 jaar) van de Kinder- en Jeugdjury lezen. Een overzicht van de beschikbare boeken vind je hier.

Makkelijk Lezen Plek

Makkie (Makkelijk Lezen Plek)