Je wilt uiteraard niet alles in de bibliotheek zelf lezen of beluisteren of bekijken. Hoe neem je dus materialen mee naar huis?

Wie kan wat ontlenen?

  • Kinderen kunnen enkel materialen ontlenen uit de jeugdbibliotheek
  • Tieners kunnen naast de materialen uit de jeugdbibliotheek ook informatieve materialen ontlenen van de volwassenen
  • Jongeren kunnen hetzelfde uitlenen als volwassenen, maar het aantal is beperkt
  • Volwassenen kunnen alles uitlenen, tenzij naslagwerken, het laatste nummer van een tijdschrift en kranten

 

Hoe lang mag je de materialen houden?

Alle materialen, tenzij taalcursussen, mag je 3 weken houden. Een taalcursus mag je 9 weken houden.

 

Wat kost het om een materiaal uit te lenen?

  • Alle materialen kunnen kosteloos uitgeleend worden.

 

Hoe leen je nu uit?

Als je je materialen gekozen hebt, ga je met je bibliotheekpas naar de zelfuitleenbalie en zet je zelf de materialen op je bibliotheekkaart. Werk je met een aparte bibliotheekpas dan scant je je pas in. Werk je met je e-ID dan steek je je e-ID in het zwarte bakje. Het beginscherm verspringt naar je persoonlijk scherm, bovenaan verschijnt je naam op het scherm. Leg nu de materialen een voor een op de witte stip. Als je een DVD ontleent krijg je bij elke DVD nog een extra scherm waarop je moet bevestigen dat je de DVD meeneemt. De reden: voor DVD's wordt leengeld gevraagd en je krijgt hier nog een kans de DVD toch niet mee te nemen als je geen leengeld wilt betalen. Als alle materialen op de kaart staan, duw dan steeds op 'einde' en kies of je een ticket met terugbrengdatum wilt of niet.

Vergeet bij DVD's het doosje niet te openen! Vergeet je het toch, probeer het thuis niet open te doen. Je krijgt het alleen open als je het stuk maakt en dan moet je het doosje vergoeden.

 

Je kan nu naar huis en genieten van je uitgezochte materialen.