Leerkrachten

Sta je in het onderwijs? Dan heeft de bibliotheek een paar extra's voor je in petto voor jou en/of voor je klas.

Abonnement Leerkracht en klaspas

Elke leerkracht kan een apart abonnement Leerkracht aanvragen ipv een gewoon abonnement Volwassene. De enige voorwaarde is dat je een geldige lerarenkaart kan voorleggen. De uitleen- en tariefvoorwaarden zijn dezelfde als die van een gewoon volwassenenabonnement, met als uitzondering dat je geen lidgeld moet betalen. Telaatgelden moeten echter wel betaald worden. Zorg dus dat je tijdig je materialen verlengt.

 

Elke klastitularis van een Tieltse school heeft ook het recht een klaspas aan te vragen. Deze pas wordt gebruikt voor klassikaal ontlenen met de klas als je niet kiest voor het individueel inschrijven van al je leerlingen. Deze pas blijft in de bibliotheek en kan niet gebruikt worden in de zomervakantie.

Rekenen op het bord

Introductie- en werkbezoeken

Iedere leerkracht kan een introductiebezoek aanvragen in de bibliotheek. Dat kan een algemene introductie zijn, maar ook een introductie gericht op een bepaald aspect van de collectie.Wat komt er aan bod:

  • Een korte rondleiding in de bibliotheek en de collectie
  • De werking van de bibliotheek
  • Doe-activiteiten aangepast aan de leeftijd en het niveau van de kinderen

Een werkbezoek houdt in dat je de bibliotheek gebruikt tijdens de schooluren om klassikaal opzoekwerk te verrichten. De kinderen/jongeren leren hierdoor beter gebruik maken van de bibliotheek als bron van informatie.

Kinderen gaan naar de bibliotheek

Klasbezoeken

Leerkrachten kunnen met hun klas regelmatig, vb. om de twee weken of maandelijks, materialen ontlenen in de bibliotheek. De materialen worden dan uitgeleend op een individuele pas per kind of op een gezamenlijke klaspas. Dankzij deze klasbezoeken krijgen alle leerlingen de kans om regelmatig actuele en boeiende jeugdlectuur te ontlenen. Aan de leerkracht vragen we om de leerlingen te begeleiden in hun keuze van boeken die aansluiten bij hun leesniveau en interesse.

In principe kan dit elke werkdag. Neem wel vooraf contact met ons voor het vastleggen van een tijdstip.

 

Boekenpaketten

In het kader van het leesonderwijs of naar aanleiding van een project of thema in de klas kan op elk moment een boekenpakket verkregen worden. Op eenvoudig verzoek stellen wij ook thematische boekenpakketten samen. De leerkracht kan die ook in de bibliotheek zelf samenstellen.

Meer info? Neem contact op met ons.

 

Op maat

Heb je specifieke wensen over het gebruik van de bibliotheek of de collectie in de bibliotheek, neem dan contact op met de bibliotheek.

Tips om lessen voor te bereiden of in de les te gebruiken

Fundels

Logo Fundels

Fundels in de kleuterklas gebruiken? Dat kan uiteraard. Maar wat zijn Fundels nu?

GoPress

Affiche GoPress

Artikels uit kranten en/of een aantal tijdschriften nodig om je les voor te bereiden? Het krantenarchief van GoPress is de uitkomst.