Boek
Nederlands

De achterblijver : roman

Yves Petry (auteur)

De achterblijver : roman

Besprekingen

Toekomst zonder vaders

In zijn vierde boek De achterblijver vertelt Yves Petry het verhaal van vader en zoon Zak en Gram Goetleven en toont hij een straf staaltje toekomstvisioenschrijven. Stijl en ideeën vinden op elke pagina een samenlevingscontract. Bijna schaffen de personages van Petry de mens af.

Yves Petry schaft ei zo na mensheid af in 'De achterblijver'

"De toekomst zal een toekomst zonder vaders zijn en bijgevolg een toekomst zonder kinderen. Het zal een millennium worden van pure intelligentie, die alleen maar intelligente manieren kent om zich te handhaven of voort te planten. Wat geen betekenis heeft, zal geen betekenis krijgen. Alleen wat werkt, zal werkelijk heten."

Een cruciale paragraaf in Petry's De achterblijver die twee belangrijke thema's uit zijn vierde boek aanhaalt: vaders en zonen, en artificiële intelligentie.

Reeds op de eerste pagina's neemt een zoon, Gram, afscheid van zijn vader, Zak Goetleven. De vader blijkt allesbehalve een saai toonbeeld te zijn geweest van zelfbeheersing en gelijkmatigheid. Sterker nog: hij brengt zijn zoon, kampioen nochtans in terughoudendheid en desinteresse, op het randje van controleverlies.

De kinderloze Goetleven jr. werkt aan een ultimachine, genaamd Baby (!) en volgt het perspectief van zijn ze…Lees verder

Ik schrijf voor wakkere mensen

Gesprek met Yves Petry over 'De achterblijver'

In zijn vierde roman De achterblijver sloopt angry young man Yves Petry met sinister plezier de superieure cocon van de jonge informaticus Gram Goetleven. Als een sluipmoordenaar laat Petry de psychologische ontreddering toeslaan. De achterblijver paart dwarse denkbeelden en monkelende wijsheden aan genadeloze humor à la Martin Amis. Een gesprek met Petry over fanatisme, mystieke wetenschap, seksuele identiteit en onblusbare ambitie: 'Ik wil me meten met de allergrootsten.'

Het is voorwaar een beangstigende machine waar de wereldvreemde Dr. Miami en zijn wetenschappelijke slaaf Gram Goetleven in De achterblijver aan werken. Het onschuldig tot Baby omgedoopte vehikel moet de triomf worden van "de totale en sekseloze intelligentie" en de hele mensheid reduceren tot een zielig hoopje overbodige nitwits. Aanvankelijk lijkt deze luchtbel vaste vorm aan te nemen. Toch proef je spoedig de absurditeit van deze onderneming, bij…Lees verder

Lessen in masochisme

In De achterblijver vertelt Yves Petry wat er gebeurt als een man die zijn leven heeft gewijd aan een Baby (met hoofdletter), twee vaders verliest.

Gram Goetleven zit in een vliegtuig op weg naar de VS als hij wordt gegrepen door angst: ,,Het pakkend heldere besef van de dunne, zwevende aluminiumbodem waarop ik rustte en het kilometersdiepe vrije zwaartekrachtveld daaronder.'' Eén dag eerder heeft hij zijn vader begraven, in de goedkoopste kist, en nadien kwam het tot een aanvaring met zijn moeder en haar nieuwe vriend. Niemand zou het Gram onder de gegeven omstandigheden kwalijk nemen als hij even een time-out nam.

Maar Gram heeft verantwoordelijkheden (of dat verbeeldt hij zich toch). Er is Baby, de innovatieve supercomputer die ontwikkeld wordt door de firma waarvoor hij werkt, Carnitech. Baby heeft praktische toepassingen, maar voor zijn schepper (dr. Miami) en diens assistent (dat is Gram) is Baby een doel op zich: een levensvorm die door de mens wordt opgevoed, maar die al snel intelligenter zal worden dan de hele mensheid bij elkaar. Een creatie die haar schepper zal voorbijstreven en genadeloos dumpen. Miami en G…Lees verder

Piekmomenten van een antiheld

Yves Petry bewijst met De achterblijver dat een roman meer kan zeggen dan het beste gesprek.

'Er ging eigenlijk veel te veel intellectuele energie verloren aan de wrijving tussen mannen en vrouwen.'

Yves Petry (°1967) weet waarover hij spreekt, want zijn misogyne antihelden proberen steevast elegante oplossingen te verzinnen voor de oorlog tussen de seksen. Ook in De achterblijver , Petry's vierde roman, constateert de verteller Gram Goetleven hoe anders het andere geslacht wel is. Goetleven is een informaticaspecialist die aan de ultieme computer sleutelt die van alle mensen achterblijvers zal maken. 'Baby' luidt het ironische koosnaampje van deze draconische machine in wording die zweert bij een pure functionele aanpak van het leven: 'Alleen wat werkt, zal werkelijk heten.' Maar ondertussen voelt Goetleven zich allang zelf een achterblijver. Hij moet het meemaken hoe zijn vader aan seksverslaving lijdt en aftakelt. En hij moet vooral aanzien hoe hij zelf maar niet uit zijn woorden raakt, nu hij een speech voorbereidt om een informaticacongr…Lees verder

‘Baby’, de supercomputer die Carnitech maakt, zal de mens tot achterblijver degraderen, en dat is maar goed ook. Dat betoogt Gram Goetleven, wiskundige en veelbelovend medewerker en openingsspreker op het internationale congres van zijn bedrijf, en hij illustreert dat onbedoeld al snel met de neergang van zijn aan syfilis stervende vader en met anekdotes uit zijn eigen sociopatische, perverse levenswandel. Hij vat dat in een monoloog waaruit weinig gevoel en menselijkheid blijkt; de spaarzame maar onbegrepen dialogen met anderen benadrukken dat nog eens. Zo schetst de auteur, zelf ook wiskundige en filosoof, en als schrijver al met veel mooie kritieken beloond, in zijn vierde roman de pijnlijke ondergang van een toch al weinig geslaagd mens - in verhouding met Baby, maar vooral met die andere ‘achterblijvers’, zijn medemensen. De lezer blijft zelf ook wat achter bij de hoge mate van absurditeit in karaktertekening en afstandelijkheid in relaas, waardoor het boek, hoe stilistisch knap,…Lees verder

De übermensch is een computer

In De achterblijver, de nieuwe roman van Yves Petry (1967), vliegt een jonge Vlaamse informaticus naar Texas om een lezing te geven over een computer die de mens van zijn intellectuele troon zal stoten. De mens wordt een achterblijver . Het hoofdpersonage lijkt zelf al een voorproefje van een emotie-loze, functionele wereld. De enige persoon met wie hij dweept, is een computergoeroe die wel wat trekken heeft van Ray Kurzweil, auteur van Het tijdperk van de levende computers en pleitbezorger van de kunstmatige intelligentie. Lernout & Hauspie nam nog een bedrijf over van de wetenschapper-entrepreneur-filosoof uit Silicon Valley. Kurzweil is ervan overtuigd dat de intelligentie van computers zo rond 2050 bovenmenselijk zal zijn. De übermensch is een machine.

Petry's protagonist doet met zijn misantropie, nihilisme en cynisme beslist denken aan de romans van Michel Houellebecq. Door zijn stilistische acrobatiek en zijn stek…Lees verder

Over Yves Petry

Yves Petry (Tongeren, 26 juli 1967) is een Vlaamse schrijver en essayist. Hij studeerde wiskunde en filosofie aan de Katholieke Universiteit Leuven en is kernredacteur van DWB en schreef ook in het Nieuw Wereldtijdschrift.

Bibliografie

  • 1999 - Het jaar van de man. Roman. - 184 p. ISBN 90-234-3826-4. INHOUD: Een jongeman probeert al filosoferend er proefondervindelijk achter te komen hoe te leven
  • 2001 - Bijdrage in: Bunker Hill : tijdschrift met literatuur, vol.4(2001)nr.15. ISSN 1386-6397
  • 2001 - Gods eigen muziek. Roman. - 202 p. ISBN 90-234-7082-6. INHOUD: Als een homoseksuele man getroffen wordt door een verheven openbaring van liefde, stuit hij op onbegrip in zijn omgeving
  • 2003 - Jezus leeft. Verhaal in: Mooie jonge honden : nieuw Vlaams literair talent / samenst. redactie De Brakke Hond. - Leuven : Van Halewyck, 2003. - 318 p. Lees verder op Wikipedia