Besprekingen

In juli 1917 roept de Belgische koning Kapitein Pynaert van het front naar de achterhoede terug om de moord op een meisje van lichte zeden te onderzoeken. Er zijn vermoedens dat een hogere officier uit de onmiddellijke omgeving van Albert I betrokken is en die wil dat gerechtigheid geschiedt. Pynaert wordt bevorderd, vormt een hecht team met enkele van zijn ondergeschikten, krijgt af te rekenen met nogal wat gevoeligheden maar zijn verleden als politiecommissaris van Brussel helpt hem de zaak op te lossen. De auteur, in het echt politiecommissaris te Brussel, speelt in op de rage rond de Eerste Wereldoorlog maar is er niet geheel in geslaagd een boeiend boek af te leveren. Daarvoor zijn de officieren wat te zwart-wit voorgesteld en is de plot, zonder noemenswaardige nevenplots, wat magertjes. Wel kan de lezer sympathie voelen voor de sympathieke underdogspeurder en is zijn team nu eens komisch, dan weer tragisch maar altijd eerlijk. Dat de auteur vertrouwd is met onderzoekstechnieken …Lees verder

Over Christian De Coninck

Christian De Coninck (Brussel, 23 juli 1960) is in België bekend als politiefunctionaris en auteur van misdaadromans. Hij groeide op in de schaduw van de Basiliek van Koekelberg waar de bakkerij van zijn ouders stond.

Politie

Volgde de humaniora aan het Heilig-Hartcollege (Ganshoren). Na zijn studies werd hij aangeworven bij de gemeentelijke politie van Brussel, waar hij op zesentwintigjarige leeftijd promoveerde als adjunct-politiecommissaris. Hij werkte als wachtofficier, wijkofficier, diensthoofd van de territoriale veiligheid en lokale recherche, verbindingsofficier bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken om op 1 januari 2000 aangesteld te worden als woordvoerder.

Auteur

In 2005 kluisterde een ziekte hem aan het ziekbed. Hij maakte van de gedwongen rust gebruik om een drie politieromans te schrijven: "De Praagse Connectie", "Het Octopuscomplex" en "Het Boemerangprincipe". Ui…Lees verder op Wikipedia