Bib aan huis

Niet iedereen geraakt gemakkelijk in de bibliotheek.

De bibliotheek heeft hiervoor de ideale oplossing: wij komen naar u.

Wie komt in aanmerking?

Elke inwoner van Tielt die op één of andere wijze „aan huis gebonden is“ en zich niet naar de bibliotheek kan verplaatsen.

Bv. langdurig zieken, personen met een beperking, senioren die moeilijk te been zijn, ….

 

Wat betaalt u (niet)?

  • Tot 18 jaar is er geen lidgeld.
  • Vanaf 18 jaar bedraagt het lidgeld 5,00 € per 12 maanden.
  • Het uitlenen van materialen is gratis.
  • Voor het leveren aan huis worden geen kosten aangerekend.

Wat biedt de bibliotheek aan?

Het volledige aanbod van de openbare bibliotheek Tielt: een boekenpakket naar uw wens, groteletterboeken, speelfilms op dvd, cd’s, tijdschriften.

 

 

Hoe gaan wij te werk?

Je neemt contact met ons op:

Wij maken met jou een eerste afspraak voor een verkennend gesprek.

Een bibliotheekmedewerker bezoekt je op regelmatige basis thuis.

Logo bib aan huis