Kristien Suenens - Zusters in oorlog

De Tweede Wereldoorlog spaarde niets of niemand. België telde in de jaren ’40 nog 50 000 kloosterzusters en ook voor hen was het oorlogsleven hard. De oorlog stopte niet aan de kloostermuren. De kloosterzusters leefden grotendeels teruggetrokken uit de maatschappij maar het wapengeweld drong ook hun wereld binnen. De oorlog bracht angst en twijfel maar daagde de zusters ook uit tot actie en verzet. Terwijl kloosterzusters in vredestijd nog een ondergeschikte positie aannamen binnen de kerk, kenden ze zichzelf in oorlogstijd een heel andere rol toe. 

Het verhaal van de rol van kloosterzusters tijdens de oorlog is nooit eerder verteld. Kristien Suenens, historica en onderzoeker aan de KU Leuven, specialiseerde zich in de geschiedenis van het Belgische kloosterleven. Met name de periode ’40-’45 is buitengewoon boeiend gebleken. Samen met haar bekijken we hoe de kloosterzusters in deze moeilijke tijden zichzelf overstegen en hoe ze ondanks alles een belangrijke rol in de maatschappij opnamen. 

Inschrijvingsformulier
Uw telefoonnummer wordt alleen gebruikt om uw te verwittigen als de lezing door overmacht niet door kan gaan.
Eventuele vragen en/of opmerkingen in verband met de lezing kan u hier kwijt.